کد خبر 46768

بررسی گروه سیمانی در سال 97

بررسی عملکرد گروه سیمانی در سال 97 نشان می‌دهد سخزر با افزایش درآمد 50 درصدی بیشترین درصد افزایش درآمد را داشته است و ستران با افزایش 73 میلیارد تومانی درامد بیشترین میزان افزایش درآمد را در سال 97 داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سیمانی‌ها در سال 97 افزایش نرخ فروش قابل توجهی را داشته‌اند. در سال 97 به دلیل افزایش تنش‌های اقتصادی و تجاری سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافت و این افزایش قیمت به گروه ساختمانی و مصالح ساختمانی و آهن‌آلات رسید که این امر از دو جهت گروه ساخت و ساز و ساختمان را تحت تاثیر قرار داده است. در بخش اول افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب بالا رفتن هزینه ساخت و در نتیجه بالا رفتن قیمت ساختمان و هزینه پروژه‌های عمرانی گردید. که در بخش دوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب کاهش تقاضا شده است که به طور کلی همه عوامل موجب کاهش ساخت و ساز و کاهش تقاضای گروه سیمانی شده است. اما چشم‌انداز سیمانی‌ها در کسب بازار کشورهای منطقه همچون سوریه، افغانستان، سوریه و عراق کمی چشم‌انداز این گروه را خوش‌بینانه نمود.

بنابراین با توجه به شرایط موجود، بررسی و مقایسه درآمد سیمانی‌ها در سال 97 نشان می‌دهد، سیمان تهران با 328 میلیارد تومان بیشترین درآمد را در میان سیمانی‌ها داشته است و سیمان کردستان با فروش 39 میلیارد تومانی کمترین میزان درآمد را در سال 97 داشته است. به جز دو شرکت سیمان سپاهان و سیمان شرق که به دوره مالی منتهی به شهریور ماه داشته‌اند مجموع درآمد شرکت‌های سیمانی در سال 96 مبلغ هزار میلیارد و 98 میلیون تومان بوده است و به طور میانگین هر شرکت در سال 96 مبلغ 157 میلیارد تومان درآمد داشته است. اما در سال 97 (با در نظر نگرفتن سیمان سپاهان و شرق) مجموع درآمد شرکت‌های سیمانی نسبت به سال 96 با رشد 23 درصدی به هزار میلیارد و 345 میلیون تومان رسیده است. بنابراین با رشد 23 درصدی مجموع درآمد در سال 97، میانگین درآمد ماهانه شرکت‌ها از 157 میلیارد تومان در سال 96 به مبلغ 192 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

درآمد سخزر 50 درصد افزایش یافت

در همه شرکت‌های سیمانی رشد مبلغ فروش مشاهده می‌شود اما بیشترین درصد افزایش درامد مربوط به سخزر می‌باشد، درآمد این سیمانی از 65 میلیارد تومان در سال 96 به مبلغ 97 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است که نشان می‌دهد درآمد شرکت 50 درصد افزایش یابد. دو برابر شدن فروش سخزر در سال 97 به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش مقدار تولید می‌باشد. میانگین نرخ فروش محصولات در سال 97 نسبت به سال 96 رشد 22 درصدی داشته است و مقدار فروش سخزر از 634 هزار تن در سال 96 به 777 هزار تن افزایش یافته است که در مجموع موجب بالا رفتن 50 درصدی درآمد سخزر شده است.

درآمد ستران 73 میلیارد افزایش یافت

شرکت سیمانی تهران با درآمد 328 میلیارد تومانی در سال 97 بیشترین درآمد را در این گروه به نام خود ثبت کرد. این شرکت بیشترین میزان از افزایش مبلغ فروش را داشته است. درآمد شرکت از 254 میلیارد تومان در سال 96 به 328 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد شرکت در سال 97 نسبت به 96 رشد 73 میلیارد تومانی داشته است که بیشترین میزان از افزایش مبلغ فروش در گروه سیمانی می‌باشد.

 

ارسال نظر

تازه ها