کد خبر 45434

گزارش یک ساله نشان می‌دهد

صورت‌های مالی یک ساله شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس نشان می‌دهد تا پایان سال مالی منتهی به آذرماه به ازای هر سهم 879 ریال سود ساخته است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس در صورت‌های مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰به ازای هر سهم ۸۷۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳ درصد رشد داشته که عمدتا به دلیل افزایش ۶۴درصدی در فروش می‌باشد.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۸۵,۹۸۵ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است؛ هم‌چنین "زپارس" در دوره 1 ماهه منتهی به97/11/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 28,581 میلیون ریال درآمد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد 2 ماهه برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 مبلغ 55,957 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 52 درصدی را نشان می‌دهد. 

 

ارسال نظر

تازه ها