کد خبر 44730

صورت‌های مالی یک ساله بررسی شد

سهام شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان با نماد "زماهان" درآستانه عرضه اولیه می‌باشد. بنابراین عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی روند 6 سال اخیر

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان با 40 میلیارد تومان سرمایه در زمینه پروش طیور پدر و مادر و تولید جوجه یک روزه گوشتی در مزارع متلعق به شرکت  فعالیت دارد. بنابراین محصول اصلی شرکت پولت تخم‍‌گذار و جوجه یکروزه گوشتی می‌باشد. روند فروش شرکت طی شش سال گذشته با رشد ملایم صعودی بوده است. به طوری که فروش شرکت از 38 میلیارد تومان در سال 1392 به 67 میلیارد تومان در سال مالی 97 رسیده است.

بررسی عملکرد سال 1397

شرکت در سال مالی منتهی به 30 اذر 97 مبلغ 67 میلیارد تومان فروش داشته است که با این میزان از درآمد توانسته است مبلغ 3 میلیارد تومان سود خالص و 69 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است. مشاهده می‌شود فروش شرکت نسبت به سال مالی 96، مبلغ 15 میلیارد تومان (معادل 18درصد) کاهش یافته است و هزینه‌های شرکت 13 میلیارد تومان (معادل 29 درصد) افزایش یافته است که همین امر موجب کاهش سود عملیاتی و کاهش سود خالص شرکت شده است.

مقایسه زماهان  با دیگر شرکت‌های گروه زراعت و خدمات وابسته

مقایسه سرمایه شرکت‌های گروه زراعت و دامدری نشان می‌دهد، زدشت با سرمایه 69 میلیارد تومانی بیشترین میزان سرمایه را دارا می‌باشد و زماهان با سرمایه 40 میلیارد تومانی در رده دوم از نگاه میزان سرمایه قرار دارد.

همچنین مقایسه فروش شرکت‌های گروه زراعت و خدمات وابسته نشان می‌دهد که مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در سال مالی منهتی به 30 آذر 97 مبلغ 68 میلیارد تومان فروش داشته و با این میزان از فروش در رتبه پنجم از نگاه میزان فروش قرار دارد. البته به جز "زماهان" که فروش آن یرای یک سال مالی می‌باشد، میزان فروش دیگر شرکت‌ها 9 ماهه می‌باشد بنابراین پیش‌بینی می‌شود با در نظر گرفتن فروش 3 ماه باقی مانده از سال، فروش شرکت‌های مورد بررسی افزایش یابد.

مقایسه حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های گروه زراعت و دامداری نشان می‌دهد که زماهان در سال مالی 97 کمترین میزان از حاشیه سود عملیاتی را دارا می‌باشد. متوسط حاشیه سود عملیاتی گروه زراعت و خدمات وابسته در سال مالی 97 نزدیک به 15 درصد می‌باشد که زماهان از متوسط بازدهی گروه نیز 10 درصد حاشیه سود عملیاتی پایین‌تری دارد.

 

ارسال نظر

تازه ها