کد خبر 44593

تحلیل بنیادی نیروگاه زاگرس

بررسی آخرین صورت‌مالی منتشره از نیروگاه زاگرس نشان می‌دهد حاشیه سود این شرکت در سال مالی جاری به 40 درصد رسیده است.

بررسی فروش شرکت

نیروگاه زاگرس در سال 1389 برای تأمین برق شبکه سراسری، در منطقه غرب کشور (کرمانشاه) توسط توانیر تکمیل و به بهره‌برداری رسید. موضوع اصلی فعالیت شرکت تولید و فروش برق در بازار داخل و خارجی می‌باشد. نیروگاه برق زاگرس در 11 ماهه سال جاری 137 میلیارد تومان فروش داشته است که متوسط ماهیانه فروش شرکت 12 میلیارد و 450 میلیون تومان بوده که نسبت به متوسط ماهیانه سال 1396، افزایش 100 میلون تومانی داشته است.

1

بررسی نرخ فروش

با توجه به ثبات در مقدار فروش برق، تغییر در نرخ فروش محصولات می‌تواند موجب افزایش درآمد شرکت گردد، بررسی روند نرخ فروش محصولات شرکت نشان می‌دهد. نرخ برق در خارج از بازار طی سال ثابت می‌باشد اما آمادگی نیروگاه و انرژی نیروگاه در فصل گرم سال روند رو به رشدی دارد و با آغاز فصل سرما نرخ فروش کاهش می‌یابد. نرخ‌گذاری برق آمادگی نیروگاه توسط دولت، نرخ‌گذاری انرژی نیروگاه براساس نرخ بازار و انرژی خارج از بازار توسط هیئت مدیره انجام می‌گیرد.

2

بررسی بازدهی و نسبت‌های سودآوری

بررسی حاشیه سود خالص شرکت طی دوره 4 ساله نشان می‌دهد، این شرکت از حاشیه سود 20 درصدی در سال 1394 به حاشیه سود حدود 40 درصد در سال 1397 رسیده است. در واقع 40 درصد از فروش شرکت را سود خالص تشکیل می‌دهد. بررسی نرخ بازدهی دارایی شرکت در سال جاری نسبت به سال 1394 نشان از رشد 3 درصدی در نرخ بازدهی دارایی دارد اما برخلاف نرخ بازدهی دارایی شرکت، نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت روند کاهشی را طی کرده است که مربوط به عدم افزایش سود نسبت به سرعت رشد حقوق صاحبان سهام می‌باشد.

3

ارسال نظر

تازه ها