کد خبر 44309

"ومعلم" عرضه اولیه آخرین شنبه سال

بررسی درآمد بیمه‌ای، بیمه معلم نشان می‌دهد طی دوره 9 ماهه منتهی به آذر 97 مبلغ 919 میلیارد تومان درامد ساخته است که از این میزان درآمد 43 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.

بررسی درآمد بیمه‌ای بیمه معلم

بیمه معلم با سرمایه 150 میلیارد تومانی به عنوان یک شرکت بیمه‌ای در آستانه عرضه اولیه قرار دارد. بررسی حق بیمه صادر شده و درآمد بیمه‌ای شرکت نشان می‌دهد، طی 9 ماه سال جاری شرکت توانسته یک هزار و 162 میلیارد تومان حق بیمه صادر کند که از این محل توانسته مبلغ 919 میلیارد تومان درآمد بسازد. بررسی روند درآمدی چهار ساله شرکت نشان می‌دهد، بیمه معلم به طور میانگین در هر سال 200 میلیارد تومان به درآمد خود اضافه می‌کند. همچنین بررسی میانگین درآمد ماهیانه شرکت در سال‌های 94، 95 و 96 مبلغ 68 میلیارد تومان می‌باشد. اما این شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 97، توانسته است به طور میانگین 102 میلیارد تومان درآمد کسب کند. درواقع درآمد ماهانه شرکت در سال جاری نسبت به درآمد ماهانه طی سه سال گذشته رشد 50 درصدی (معادل 34 میلیارد تومان) داشته است. بنابراین شرکت از نظر رشد درآمدی شرایط خوبی را طی می‌کند.

بررسی سود بیمه معلم

بیمه معلم در 9 ماه سال جاری، توانسته است مبلغ 32 میلیارد تومان سود عملیاتی و 43 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند. که نسبت به سال مالی 96 کاهش 3 میلیارد تومانی داشته است. اما به دلیل 12 ماهه بودن دوره 96، برای مقایسه دقیق‌تر مقایسه عملکرد سودآوری شرکت را به صورت میانگین ماهانه در نظر می‌گیریم. بنابراین مشاهده روند سودسازی بیمه معلم نشان می‌دهد به طور میانگین طی سه سال گذشته (سال‌های 94، 95 و 96) در هر ماه 3 میلیارد تومان سود عملیاتی و سه میلیارد و 349 میلیون تومان سود خالص شناسایی کرده است. که در 9 ماهه سال جاری، سود عملیاتی شرکت از میانگین 36 ماه گذشته که سه میلیارد تومان بوده است با رشد 16 درصدی به سه میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است. همچنین سود خالص شرکت از میانگین 36 ماه گذشته که سه میلیارد و 349 میلیون تومان بوده است با رشد 43 درصدی به چهار میلیارد و 810 میلیون تومان رسیده است. بنابراین شاهد رشد چشمگیر در قیمت سود عملیاتی و سود خالص شرکت در سال مالی جاری می‌باشیم.

همچنین برای بررسی دقیق‌تر عملکرد سودآوری شرکت از نسبت‌های سوداوری استفاده می‌کنیم که نشان می‌دهد شرکت از منظر سودآوری ثبات نسبی و قابل قبولی را دارا می‌باشد.  چراکه بررسی حاشیه سود خالص شرکت نشان می‌دهد، 5 درصد از درآمد شرکت را سود خالص شرکت تشکیل می‌دهد که این موضوع نشان از ثبات در عملکرد مالی و سودآوری شرکت دارد.

مقایسه حاشیه سود خالص شرکت طی دوره 4 ساله

www.baeghtesad.com

1394

1395

1396

9ماهه 97

حاشیه سود خالص

7%

4%

5%

5%

علاوه بر مقایسه نسبت سودآوری شرکت در سال‌های مختلف، مقایسه سودآوری شرکت بیمه‌ای با یکدیگر طی دوره مالی 9 ماهه منتهی به آذر 97 نشان می‌دهد حاشیه سود خالص بیمه معلم جز چند شرکت برتر از نظر نسبت سودآوری شرکت می‌باشد.

مقایسه حاشیه سود شرکت‌های بیمه‌ای طی دوره مالی 9 ماهه منتهی به آذر 97

www.baeghtesad.com

ما

ملت

معلم

البرز

دی

آسیا

دانا

حاشیه سود خالص شرکت

19%

15%

5%

3%

3%

2%

1%

 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها