کد خبر 44166

بررسی درآمد شرکت‌های psp

شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در بهمن ماه سال جاری مجموعا 815 میلیارد تومان درآمد شناسایی کردند که بیشترین میزان درآمد شناسایی شده در بهمن ماه متعلق به شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شش شرکت پرداخت الکترونیکی (آپ، پرداخت، سپ، رتاپ، رکیش و تاپکیش) طی فعالیت بهمن ماه نسبت به دی‌ماه رشد 13 میلیارد تومانی در مجموع درآمد شناسایی شده را حاصل کرده‌اند. درآمد این شرکت‌ها در دی‌ماه 802 میلیارد تومان بوده است که با رشد 13 میلیارد تومانی به 815 میلیارد تومان در بهمن ماه رسیده است. بیشترین رشد درآمد شناسایی شده مربوط به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش می‌باشد. درآمد شناسایی شده شرکت در بهمن ماه نسبت به دی‌ماه رشد 19 میلیارد تومانی (معادل 17 درصد) داشته است و از 107 میلیارد تومان در دی‌ماه به 126 میلیارد تومان در بهمن ماه رسیده است. اما دو شرکت آپ و تاپکیش کاهش درآمد را در بهمن ماه نسبت به دی‌ماه تجربه کرده‌اند. درآمد آپ با کاهش 7 میلیارد تومانی، از 431 میلیارد تومان در دی‌ماه به 424 میلیارد تومان در بهمن ماه رسیده است. اما درآمد تاپکیش در بهمن ماه نسبت به دی‌ماه 27 درصد کاهش یافته است که معادل 5 میلیارد تومان می‌باشد. اما با این وجود همچنان آپ با درآمد 424 میلیارد تومانی بیشترین میزان درآمد بهمن‌ماه را به خد اختصاص داده است.

شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در مجموع در بهمن 96، معادل 662 میلیارد تومان بوده است. بنابراین مشاهده می‌شود درآمد شرکت در بهمن سال جاری نسبت به بهمن 96 معادل 23 درصد رشد داشته است. که بیشترین مقدار افزایش مربوط به آپ می‌باشد، درآمد شرکت آپ در بهمن 97 نسبت به بهمن 96 معادل 79 میلیارد تومان رشد داشته است اما بیشترین درصد افزایش درآمد شناسایی شده مربوط به تاپکیش می‌باشد. چرا که درآمد شرکت در بهمن 97 نسبت به بهمن 96 نزدیک به 90 درصد رشد داشته است و از 7 میلیارد تومان یهمن 96 به 13 میلیارد تومان 97 رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها