کد خبر 40707

بااقتصاد بررسی می‌کند

شرکت صنعتی بهشهر با فروش 217 میلیارد تومان در صدر پرفروش‌ترین شرکت غذایی (بجز لبنیات) قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در طی سال جاری با افزایش سطح قیمت‌ها با مقدار ثابت فروش، درآمد شرکت‌های غذایی افزایش قابل توجه داشته است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش هزینه تولید محصولات نسبت به افزایش درآمد حاصل از فروش محصولات رشد بیشتری داشته است. به طور مثال درآمد شرکت صنعتی بهشهر در 9 ماهه منتهی به شهریور 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل 10درصد رشد داشته است اما بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت در این مدت 14درصد رشد داشته است که در نهایت منجر به کاهش 21درصدی سود عملیاتی شرکت شده است. اما گروه غذایی با توجه به تنوع محصولات و اهمیت در سبد خانوار، در شرایط متفاوت اقتصادی از ریسک فروش جدی برخوردار نمی‌باشد و تغییرات در نرخ فروش محصولات تاثیر بسزایی در درآمد عملیاتی شرکت ندارد اما شرکت برای کنترل سود عملیاتی می‌تواند به مدیریت هزینه تولید محصولات بپردازد.

بررسی درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت‌های غذایی در دی‌ماه نشان می‌دهد شرکت صنعتی بهشهر با فروش 217 میلیارد تومان در صدر پرفروش‌ترین شرکت غذایی (بجز لبنیاتی‌ها) قرار دارد. فروش شرکت در دی‌ماه 97 نسبت به دی‌ماه 96 بیش از 30 درصد رشد داشته است. علی رغم کاهش هزار تنی در میزان فروش، به دلیل افزایش 1 میلیون و 919 هزار تومانی در نرخ فروش محصول به ازای هر تن، افزایش درآمد حاصل از فروش را داشته است. میزان فروش سال مالی دوره گذشته شرکت 2 هزار و 671 میلیارد تومان بوده است که به طور میانگین در هر ماه مبلغ 222 میلیارد تومان فروش داشته است. فروش دی‌ماه 97 شرکت (217 میلیارد تومان) نسبت به میانگین ماهانه سال مالی 96 نشان می‌دهد این شرکت با توجه افزایش نرخ فروش محصولات نتوانسته به اندازه میانگین ماهانه فروش سال مالی گذشته خود نزدیک شود. می‌توان دلیل این موضوع را کاهش تعداد فروش و کاهش صادرات شرکت دانست.

 

ارسال نظر

تازه ها