کد خبر 39733

بااقتصاد بررسی می‌کند

شرکت تامین سرمایه نوین در انتظار ورود به بازار سرمایه قرار دارد. بررسی عملکرد 9 ماهه شرکت نشان می‌دهد این شرکت در 9 ماهه منتهی به 30 آذر 97 مبلغ 321 میلیارد تومان درآمد ساخته است و برای سه ماه منتهی به 29 اسفند 97، پیش بینی درآمد 55 میلیارد تومانی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در حال حاضر، در مجموع 9 ، شرکت تأمین سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در حال فعالیت هستند که سـرمایه ایـن شرکت‌ها مجموعاً 3.800 میلیارد تومان است. همانطور که در جدول زیـر مشـخص اسـت، تـأمین سـرمایه نـوین بـا سـرمایه 700 میلیارد تومان بیشترین سرمایه ثبت شده را در بین شرکت‌های تأمین سرمایه دارد.

تامین سرمایه نوین از بزرگترین شرکت‌های تامین سرمایه کشور می‌باشد. این شرکت توانسته است در دوره 9 ماهه 97 مبلغ 321 میلیارد تومان درآمد بسازد و با این میزان از درآمد سود خالص 279 میلیارد تومانی و سود 398 ریالی به ازای هر سهم محقق کرده است.

بررسی عملکرد مالی و سودآوری شرکت با توجه به سابقه مالی شرکت مثبت ارزیابی می‌شود اما نگاه آتی به عملکرد شرکت بسته به پتانسیل و توانایی شرکت است که نگاه به گذشته این پتانسیل را نشان می‌دهد و علاوه بر این پتانسیل فضای کسب و کار و ریسک‌های موجود در فرایند شرکت می‌تواند بر عملکرد مالی شرکت اثرگذار باشد. بنابراین بررسی روند گذشته شرکت مثبت بوده و نشان از پتانسیل خوب شرکت دارد اما ریسک‌هایی که می‌توانند بر عملکرد آتی شرکت اثرگذار باشند ریسک‌هایی همچون ریسک نرخ بهره، ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک نقدینگی می‌باشند. اما با توجه به شرایط تامین سرمایه نوین مهمترین ریسک‌هایی که می‌توانند بر عملکرد آتی شرکت اثرگذار می‌باشند، ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری می‌باشد. چرا که شرکت کنترل مستقیمی بر این ریسک‌ها ندارد و شرایط اقتصادی کشور بر این ریسک‌ها اثرگذار می‌باشد.

مهمترین ریسکی که تأمین سرمایه‌ها با آن روبرو هستند، ریسک نرخ بهره (سـود) اسـت. بـا افزایشـی شـدن نـرخ بهـره، معمـولاً دارنـدگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت و مشتریان بانکداری اختصاصی انتظار دارند که بلافاصله نرخ سود پرداختی به ایشـان بـا نرخ سود پرداختی توسط برخی مؤسسات دارای اعتبار پایین، هماهنگ شود. ازآنجا که معمولاً منـابع صـندوق هـای سـرمایه گـذاری و منـابع بانکداری اختصاصی در سپرده‌های بانکی یکساله دارای نرخ شکست سرمایه‌گذاری می ،شود لذا امکان تعدیل سـریع نـرخ هـا وجـود نـدارد. نتیجه این امر، کاهش محتمل حجم منابع صندوق‌ها و بانکداری اختصاصی است. اما با توجه به اجرای کاهش نرخ سود بانکی و محکم بودن بانک مرکزی در اجرای این موضوع می‌توان به اثرگذاری مثبت این موضوع بر روند درآمد شرکت‌های تامین سرمایه امید داشت.

فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در شرایط رکودی همراه با بازدهی منفی همراه است. افزایش فشار تحریمی، شرایط رکود تورمی را بر فضای اقتصادی کشور حاکم کرده است که این امر موجب بالا رفتن ریسک اعتباری شرکت‌های تامین سرمایه می‌گردد. که شرکت در چنین شرایطی فقط می‌تواند پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌هایی که شرکت را متحمل زیان می‌کند را شناسایی و اعتبار سنجی کرده تا از زیان‌دهی شرکت جلوگیری کند.

بنابراین می‌توان تنها عاملی را که مانع از ادامه رشد و بازدهی مثبت شرکت در نظر داشت، جو حاکم بر اقتصاد کشور دانست چراکه در مسائل درون شرکتی شرکت از یک بلوغ کافی جهت بازدهی مثبت برخوردار می‌باشد و ورود به بازار سرمایه نیز می‌تواند به این بلوغ و بازدهی اثر مثبت داشته باشد.

عملکرد درآمدی و سودآوری شرکت

 

 

ارسال نظر

تازه ها