کد خبر 37200

بااقتصاد بررسی می‌کند

پست بانک ایران در دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97، مبلغ 90 میلیارد تومان زیان ساخته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، درآمد پست بانک ایران در دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل 66 میلیارد تومان افزایش یافته است اما بانک طی دوره شش ماهه مبلغ 90 میلیارد تومان زیان داشته است. سهم کم درآمد بانک از درآمدهای مشاع و مقدار کم درآمدهای مشاع به طور کلی موجب کاهش درآمد بانک شده‌اند. اما علاوه بر درآمد پایین بالا بودن هزینه‌های بانک موجب کاهش سودآوری این نهاد مالی شده است. بررسی سبد هزینه‌ای بانک ملت نشان می‌دهد تقریبا نصف هزینه‌های پست بانک، شامل هزینه کارکنان می‌شود. مورد دوم که در بخش هزینه‌های بانک خودنمایی می‌کند هزینه‌های مالی بانک می‌باشد که موجب بالا رفتن هزینه‌ها و در نهایت موجب کاهش سودآوری شده است. هزینه مالی بانک در شش ماه اول سال 97 بالغ بر 130 میلیارد تومان می‌باشد، این مبلغ به اندازه کل درآمد غیر مشاع بانک بوده و حتی از سهم بانک از درآمد غیر مشاع نیز بیشتر می‌باشد. بنابراین ضعف بانک در مدیریت هزینه موج کاهش سودآوری و زیان‌ده شدن شده است. به طوری که در شش ماه اول سال 97، پست بانک 90 میلیارد تومان زیان را متحمل شده است. بنابراین برای خارج شده از زیان، بانک به افزایش درآمد غیر مشاع از طریق ارتقای خدمات نوین و افزایش سهم‌بری از این بازار دارد و علاوه بر آن به کاهش هزینه‌ها و به طور خاص کاهش هزینه‌های مالی دارد. که افزایش هزینه‌های مالی نشان از کمبود نقدینگی دارد که بانک برای جبران آن به دریافت تسهیلات اقدام کرده و این موضوع موجب بالا رفتن هزینه‌های مالی شده است. البته می‌توان افزایش هزینه‌های مالی بانک در دروه شش ماهه اول سال را شرایط خاص دانست چرا که در این دوره با تحولات بازار و شرایط خاص پیش آمده جهت کسب سود در بازار سفته بازی منجر به خروج نقدینگی‌ از بانک‌ها شده است که بانک جهت تامین نقدینگی جاری به دریافت تسهیلات پرداخته است و این موضوع به افزایش هزینه مالی بانک منجر شده است. با توجه به نکات منفی ازائه شده در ترازنامه بانک، کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک از 100 میلیارد تومان در شش ماه اول سال 96 به یک میلیارد تومان در شش ماه اول سال 97 نشان از مدیریت شرکت در تسهیلات اعطایی دارد که اعتبار سنجی دقیقی نسبت به دوره گذشته جهت اعطای تسهیلات انجام شده است. بنابراین با توجه به بررسی درآمد، هزینه و سود شرکت، برای جبران زیان ناشی شده از افزایش هزینه‌ها، به مدیریت هزینه پرداخته تا بتواند از شرایط پیش آمده عبور کند.

 

*اعداد به میلیارد تومان

 

ارسال نظر

تازه ها