کد خبر 104820

شرکت صنعتی نیرو محرکه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به انتهای اسفند 99 معادل بیش از 107 میلیارد و 500 میلیون تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 21 درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنعتی نیرو محرکه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به انتهای اسفند 99 معادل بیش از 107 میلیارد و 500 میلیون تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 21 درصد کاهش داشته است.

«خمحرکه» با سرمایه ثبت شده 5,734,089 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به انتهای اسفند 99 بیش از 1400 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 9 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها