کد خبر 104707

بانک اقتصاد نوین ١٩/٨٩ درصد سهام بیمه نوین را به قیمت پایه هر سهم ١٧٠٠ تومان آگهی کرد.

به گزارش پایگاه خبرى بااقتصاد، بانک اقتصاد نوین طی افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب در سایت کدال اعلام داشت ١٩/٨٩ درصد سهام شرکت بیمه نوین را به قیمت پایه هر سهم ١٧٠٠ تومان در تاریخ ١ اردیبهشت ١۴٠٠ عرضه عمده می کند.

ارسال نظر

تازه ها