کد خبر 104548

شرکت سرمایه گذاری ملت از طرح یک دعوی با موضوع مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری ملت با نماد معاملاتی وملت طی افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب در سایت کدال از طرح دعوی علیه شرکت با موضوع  مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک به مبلغ ۶٧.٣۵٠ میلیون ریال و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خبر داد. 

 

ارسال نظر

تازه ها