کد خبر 104546

شرکت سیمان فارس نو از لغو معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم سیمان فارس نو از سال 1398 به بعد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان فارس نو با نماد معاملاتی سفانو طی افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف اعلام نمود شرکت از بدو راه‌اندازی کارخانه به مدت ده سال (از اسفند ١٣٨۴ تا اسفند ١٣٩۴) مشمول معافیت ماده‌ی ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و پس از پایان دوره‌ی ده ساله‌ی مصرح در قانون نیز به استناد قانون برنامه‌ی پنجم توسعه (بند ب ماده‌ی ١۵٩) و اصلاحیه‌ی ماده‌ی ١٣ قانون چگونگی اداره‌ی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و تصویب‌نامه‌‎ی هیات وزیران که معافیت‌ مذکور را تمدید شده تشخیص داد، مجدداً از معافیت برخوردار شد. لیکن طی نامهای رئیس امورحسابرسی مالیاتی شهرستان فیروز آباد به این شرکت اعلام نموده استاین معافیت کم لن یکن تلقی گردیده بنابراین عملکرد سال ١٣٩٨ به بعد مشمول معافیت ماده ١٣٢قانون مالیتهای مستقیم نمی باشد که جهت پرداخت مالیات سال ١٣٩٨ از طرف ماقامات مالیاتی موصوف درخواست در تسریع در پرداخت مالیات سال ١٣٩٨ نیز شده است . لذا جهت تاثیر میزان مالیات سالهای ١٣٩٨ و١٣٩٩ در سود وزیان سال جاری پس از محاسبه در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد توجه سهامداران محترم به اثرات مالیاتی مترتب بر سودوزیان سال مالی جاری جلب می‌گردد

 

ارسال نظر

تازه ها