کد خبر 103369

شرکت همکاران سیستم از به تصویب رسیدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرفصل زمین در دارایی های ثابت شرکت توسط هیات مدیره خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت همکاران سیستم اعلام نمود افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرفصل زمین در دارایی های ثابت به تصویب هیات مدیره شرکت رسید .

جزییات افزایش سرمایه از جمله رقم و درصد آن پس از اتمام ارزیابی دارایی های اشاره شده توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری و تهیه گزارشات توجیهی افزایش سرمایه متعاقبا منعکس خواهد شد.

بدیهی است افزایش سرمایه یاد شده پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه قبلی، اظهار نظر بازرس قانونی شرکت، موافقت سازمان بورس اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام انجام می پذیرد. 

 

ارسال نظر

تازه ها