کد خبر 103326

شرکت خدمات انفورماتیک با توجه به افزایش سود خالص شرکت، سود پیش‌بینی شده هر سهم را افزایش داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت خدمات انفورماتیک اعلام نمود با توجه به برگزاری مجامع شرکت های فرعی و افزایش سود تقسیمی آن ها، سود خالص سال مالی ١٣٩٩ این شرکت با رشد ١٨ درصد از مبلغ ١١.٣١۴.١٧۴ میلیون ریال به مبلغ ١٣.٣۴٩.١٠۴ میلیون ریال افزایش می یابد. بر این اساس سود هر سهم این شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٩ از مبلغ ١.٣۴٧ ریال به مبلغ ١.۵٨٩ ریال افزایش پیدا خواهد کرد. 

 

ارسال نظر

تازه ها