کد خبر 103206

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از تعهد پذیره نویسی اوراق شرکت نفت پارس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از تعهد پذیره نویسی اوراق شرکت نفت پارس خبر داد و اعلام نمود  حجم اوراق مرابحه ١,٠٠٠,٠٠٠ ورقه با نرخ سالانه ١٨ درصد ۴ ساله سررسید ١۴٠٣.١١.٢٩ - مبلغ کارمزد تعهدپذیره نویسی ۵٠٠ میلیون ریال و انتشار اوراق به کسر می باشد.سال اول بدون کارمزد بازارگردانی و کارمزد بازاگردانی سال های دوم و سوم و چهارم بازارگردانی جمعا به مبلغ ۶٠ میلیارد ریال می باشد. 

ارسال نظر

تازه ها