کد خبر 103112

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از پذیرش تعهد پذیره نویسـی اوراق مرابحه دولت نماد اراد ٧۴ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از پذیرش تعهد پذیره نویسـی اوراق مرابحه دولت نماد اراد ٧۴ (به مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ میلیون ریال ، نرخ سود ١٨درصد ،فاقد بازارگردان ، تاریخ سررسید اوراق ١۴٠۴.١١.٢۶ به مدت یک روز کاری) خبرداد.

Capture

Capture

 

 

ارسال نظر

تازه ها