کد خبر 103011

بررسی میزان بازدهی نمادهای گروه خودرو و قطعات نشان می‌دهد «خزر» با بازدهی بیش از 631 درصدی در صدر بیشترین میزان بازدهی قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در میان نمادهای گروه خودرو و قطعات خزر با بازدهی قابل توجه 631 درصدی در صدر نمودار قرار گرفته و خنصیر و خاهن به ترتیب با بازدهی‌های 508 و 466 درصدی رتبه‌های دوم و سوم را داشته‌اند. 

ختراک، خریخت و خاذین به ترتیب با بازدهی‌های 12، 10 و 1 درصد کمترین میزان بازدهی را ثبت کرده‌اند. 

2021-02-13 16_28_27-Start

ارسال نظر

تازه ها