کد خبر 102816

شرکت تامین سرمایه امین از پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازار گردانی اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تامین سرمایه امین طی افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف در سایت کدال مبلغ قرارداد پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازار گردانی اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی را از ۶٠٠ میلیارد تومان به ٣٠٠٠ میلیارد تومان افزایش داد.

 

ارسال نظر

تازه ها