کد خبر 102675

ولصنم در صورت مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به آذرماه 99 سود خالص 130.7 تومانی را برای هر سهم گزارش کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، لیزینگ صنعت و معدن با درآمد 51.6 میلیارد تومانی در پایان سال مالی منتهی به آذرماه 99 سود عملیاتی 53.2 میلیارد تومانی شناسایی کرد.

سود خالص ولصنم در صورت مالی حسابرسی شده سال مالی مورد بررسی 261.3 میلیاردتومان بوده و سود هر سهم 130.7 تومان برآورد شده است.

 

ارسال نظر

تازه ها