کد خبر 102176

شرکت بین المللی محصولات پارس با توجه به افزایش سرمایه صورت گرفته از 8 تا 22 بهمن را مهلت استفاده سهامداران از حق تقدم اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت بین المللی محصولات پارس با نماد معاملاتی شپارس اعلام داشت بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/05/13 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 515,000 میلیون ریال به‌مبلغ 775,500 میلیون ریال  ، تعداد 230,983,044 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 29,516,956 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/11/08 لغایت تاریخ 1399/11/22 است.

 

ارسال نظر

تازه ها