کد خبر 101968

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با رشد 10 درصدی نسبت به آذر، در این ماه 2472 میلیارد تومان درآمد کسب نمود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در 10 ماهه منتهی به دی ماه سال جاری درآمد 57927.6 میلیارد تومانی داشته است که نسبت به 10 ماهه سال گذشته رشد 76.6 درصدی را رقم زده اشت. 

فولاد در دی ماه با رشد 10 درصدی نسبت به ماه قبل و 54 درصدی نسبت به میانگین 9 ماهه به درآمد 8472 میلیارد تومانی رسیده است. 

ارسال نظر

تازه ها