کد خبر 101879

شکربن بیشترین سود به مبلغ 11 میلیارد تومان برای شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان به ارمغان آورد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان در دی‌ماه با مجموع واگذاری 45.4 میلیارد تومان سود 13.3 میلیارد تومانی کسب کرده است. 

شکربن بیشترین وزن در واگذاری و سود وآذر در ماه گذشته را داشته است؛ مجموع واگذاری شکربن در ماه گذشته مبلغ 39.9 میلیارد تومان بوده و از آن سود 11 میلیارد تومانی شناسایی کرده است. 

ارسال نظر

تازه ها