کد خبر 101814

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در 9 ماهه منتهی به آذر 99 برای هر سهم 2633 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 86 درصدی داشته است.

در دوره 9 ماهه منتهی به آذرماه شرکت‌های صنایع پتروشیمی کرمانشاه درآمدهای عملیاتی با افزایش 92 درصدی 1681.7 میلیارد تومان و بهای تمام شده با رشد 50 درصدی 460.5 میلیارد تومان ثبت شده است. 

سود ناخالص رشد 115 درصدی داشته و به 1221 میلیاردتومان رسیده است. 

سود خالص با افزایش 929.4 میلیارد تومانی با افزایش 86 درصدی مواجه بوده و به ازای هر سهم سود 363.3 تومان محقق شده است. 

ارسال نظر

تازه ها