کد خبر 101414

شرکت داروسازی سبحان از 22 دی تا 21 بهمن را مهلت پذیره نویسی عمومی خود اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت داروسازی سبحان با نماد معاملاتی دسبحا با توجه به افزایش سرمایه از مبلغ 273.5 میلیارد تومان به مبلغ 324 میلیارد تومان اعلام داشت که تعداد 496,668,953 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 9,331,047 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میکند.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/10/22 لغایت تاریخ 1399/11/21  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

 

ارسال نظر

تازه ها