کد خبر 101347

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در تاریخ 17 دی ماه پذیره نویسی جدید به مبلغ 1000 میلیارد تومان انجام داد.

گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان طی افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب در سایت کدال از تعهدپذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت به مبلغ 1000 میلیارد تومان،  ۴٨ ماهه، با نرخ ١٨ درصد و تاریخ شروع انتشار ١٣٩٩.١٠.١٧ (مدت یک روز کاری)  با سررسید اوراق ١۴٠٣.١٠.١٧ خبر داد.

CaptureCapture

ارسال نظر

تازه ها