کد خبر 101204

تامین سرمایه نوین از تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت در نماد «اراد۶۶» خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تامین سرمایه نوین طی افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب از تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت اراد ۶۶ به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان، 4 ساله با نرخ 18 درصد، تاریخ انتشار 1399/10/17 و سررسید اوراق 1403/10/17 خبر داد.

ارسال نظر

تازه ها