کد خبر 100731

شرکت سنگ آهن گهر زمین طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفندماه مبلغ 98,030,083 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 85 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سنگ آهن گهر زمین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آذرماه معادل 12,429,872 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 200 درصد افزایش داشته است.

«کگهر» با سرمایه ثبت شده 12,300,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفندماه مبلغ 98,030,083 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 85 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها