کد خبر 100730

شرکت کشتیرانی دریای خزر طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند مبلغ بیش از 310 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت کشتیرانی دریای خزر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آذرماه معادل 452,346 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 59 درصد افزایش داشته است.

«حخزر» با سرمایه ثبت شده 108 میلیارد تومان طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند مبلغ 3,101,516 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها