کد خبر 100728

جمع فروش محصولات شرکت زغالسنگ نگین طبس در دوره نه ماه ابتدای سال 121.7 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 59.6 میلیارد تومان بوده که 104.32 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، زغالسنگ نگین طبس در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399، مبلغ 16.5 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 24.84 درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 33.12 درصد افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 114.87 درصد افزایش درآمد داشته است.

جمع فروش محصولات شرکت در دوره نه ماه ابتدای سال 121.7 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 59.6 میلیارد تومان بوده که 104.32 درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره 121.7 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 59.6 میلیارد تومان بوده که 104 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها