کد خبر 100726

بانک اقتصاد نوین در دوره نه ماهه ابتدایی سال مبلغ 6,486.8 میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ 5,529.5 میلیارد تومان به عنوان سود سپرده پرداخت نموده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بانک اقتصاد نوین در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399، مبلغ 994.7 میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ 789.4 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت نموده است. بانک در این دوره تراز مثبت 205.4 میلیارد تومان 26 درصدی را ثبت کرده است.

تراز بانک در این دوره نسبت به ماه قبل 7.23 درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 145.97 درصد رشد داشته است. بانک نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 155.05 درصد افزایش تراز داشته است.

بانک اقتصاد نوین در دوره نه ماهه ابتدایی سال مبلغ 6,486.8 میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ 5,529.5 میلیارد تومان به عنوان سود سپرده پرداخت نموده است.

بانک از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه 1399 تراز مثبت 957.3 میلیارد تومان 17.31 را ثبت کرده است.

تراز بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل 231.82 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها