کد خبر 100725

جمع فروش محصولات شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس در دوره نه ماهه ابتدایی سال 359.1 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 174.7 میلیارد تومان بوده که 105.5 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، فرآوری زغال سنگ پروده طبس در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399، مبلغ 58.3 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 11.02 درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 67.49درصد رشد داشته است.

شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 109.59 درصد افزایش درآمد داشته است.

جمع فروش محصولات شرکت در دوره نه ماهه ابتدایی سال 359.1 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 174.7 میلیارد تومان بوده که 105.5 درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره 359.1 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 174.7 میلیارد تومان بوده که105.5 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها