کد خبر 100563

جمع فروش محصولات شرکت داروسازی زهراوی در این دوره 390.1 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 250 میلیارد تومان بوده که 56.05 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، داروسازی زهراوی در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399، مبلغ 67.8 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 12.15 درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 73.99 درصد رشد داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 117.92 درصد افزایش درآمد داشته است.

جمع فروش محصولات شرکت در این دوره 390.1 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 250 میلیارد تومان بوده که 56.05 درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره 431.5 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 250 میلیارد تومان بوده که 72.58 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها