کد خبر 100562

جمع فروش محصولات شرکت در این دوره 215.7 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 142.8 میلیارد تومان بوده که 51.02 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، کشت و دامداری فکا در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399، مبلغ 31.2 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8.91 درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 37.94 درصد رشد داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 73.94 درصد افزایش درآمد داشته است.

جمع فروش محصولات شرکت در این دوره 215.7 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 142.8 میلیارد تومان بوده که 51.02 درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره 215.7 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 142.8 میلیارد تومان بوده که 51.02 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها