کد خبر 100549

بانک پاسارگاد در دوره 9 ماهه از ابتدای سال مبلغ 14,633.5 میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ 11,200.8 میلیارد تومان به عنوان سود سپرده پرداخت نموده است که نشان دهنده تراز مثبت 3,432.7 میلیارد تومان 30.65 درصدی را ثبت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بانک پاسارگاد در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399، مبلغ 1,841.3 میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ 1,345 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت نموده است. بانک در این دوره تراز مثبت 496.3 میلیارد تومان 36.9 درصد را ثبت کرده است.

تراز بانک در این دوره نسبت به ماه قبل 8.7 درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 44.96 درصد افزایش داشته است. بانک نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1473.99% افزایش تراز داشته است.

بانک پاسارگاد در  دوره نه ماهه از ابتدای سال مبلغ 14,633.5 میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ 11,200.8 میلیارد تومان به عنوان سود سپرده پرداخت نموده است.

بانک از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه 1399 تراز مثبت 3,432.7 میلیارد تومان 30.65 درصد را ثبت کرده است.

تراز بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل 245.85 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها