کد خبر 100486

شرکت بین المللی توسعه ساختمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به انتهای آذرماه از محل واگذاری پروژه های خود 71 میلیون و 600 هزار تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 100 درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت بین المللی توسعه ساختمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به انتهای آذرماه از محل واگذاری پروژه های خود 71 میلیون و 600 هزار تومان درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 100 درصد کاهش داشته است.

 ثاخت با سرمایه ثبت شده 600 میلیارد تومان طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به انتهای شهریورماه 1400 از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ بیش از 6 میلیارد تومان درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 209 درصد افت داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها