کد خبر 100481

شرکت سالمین در دوره منتهی به انتهای آذرماه 99 به میزان 234 میلیارد تومان شناسایی کرده و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 164.5 میلیارد تومان بوده که 42.28 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سالمین در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399، مبلغ 36.6 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 21.41 درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 55.03 درصد افزایش داشته است.

شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 101.86 درصد افزایش درآمد داشته است.

جمع درآمدهای (فروش محصولات)  شرکت سالمین در این دوره 234 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 164.5 میلیارد تومان بوده که 42.28 درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره 234 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 164.5 میلیارد تومان بوده که 42.28 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها