کد خبر 100289

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران در دوره 6 ماهه منتهی به پایان تابستان به ازای هر سهم 486 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24,200 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران در دوره 6 ماهه منتهی به پایان تابستان به ازای هر سهم 486 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24,200 درصد افزایش داشته است.

«ثاباد» با سرمایه ثبت شده 240,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به انتهای اسفند 99  مبلغ 116,589 میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها