کد خبر 100165

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت در اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۳ماهه منتهی به ۳۰آبان۱۳۹۹ اعلام کرد که سود انباشته پایان دوره به ۱۵هزار و ۴۴۷میلیارد ریال رسیده و برای هرسهم ۲۱۲ریال سود محقق ساخت.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت در اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۳ماهه منتهی به ۳۰آبان۱۳۹۹ اعلام کرد که سود انباشته پایان دوره به ۱۵هزار و ۴۴۷میلیارد ریال رسیده و برای هرسهم ۲۱۲ریال سود محقق ساخت.

این شرکت ۶هزار میلیارد ریالی، سود عملیاتی دوره ۳ماهه را یک هزار و ۲۷۲میلیارد ریال و سود خالص را یک هزار و ۲۷۲میلیارد ریال اعلام کرده است.

"وصنعت" با توجه به وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، از رشد ۵هزار و ۴۲۳میلیارد و ۷۷۹میلیون ریالی این پرتفوی خبر داد که بهای تمام شده آن با افت ۱۲هزار و ۵۶۴میلیارد ریالی به ۳هزار و ۶۶میلیارد ریال و ارزش بازار آن با افت ۱۶هزار و ۹۶۷میلیارد ریالی به ۸هزار و ۴۹۰میلیارد ریال بالغ شده است.

این شرکت در دوره مورد گزارش،  کل مبلغ بهای تمام شده سهام بورسی خریداری شده را ۴هزار و ۱۵۶میلیارد ریال اعلام کرد و کل سهام واگذار شده را ۱۸هزار و ۸۱۵میلیارد ریال منتشر کرد که از این محل سود واگذاری های خود را ۸۲۹میلیارد و ۷۶۸میلیون ریال شناسایی کرده است.

«وصنعت» بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و کاهش هزینه ها را از برنامه های با اهمیت شرکت برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱مرداد۱۴۰۰ اعلام کرده و قصد دارد توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد ارتقا دهد.

منبع: سنا 

ارسال نظر

تازه ها