کد خبر 100138

داروسازی سبحان از ثبت شدن افزایش سرمایه خود بعد از برگزاری مجمع خبر داد.

 به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-109 مورخ 1398/11/20  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/02  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,030,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,330,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 300000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/09/26 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها