کد خبر 100117

وگردش پس از برگزاری مجمع افزایش سرمایه زمان ثبت این افزایش سرمایه را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز 068 مورخ 1393/05/12و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/04/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 6,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 15,000,000 میلیون ریال  ، تعداد 526,351,175 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 52,635,117 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/09/30 لغایت تاریخ 1399/10/29

 

ارسال نظر

تازه ها