کد خبر 100092

سدبیر درباره یک قرارداد خرید سهام شفافیت جدید منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سدبیر براساس توافقات انجام گرفته و مطابق قراداد ،چک شماره 232559 مورخ 1399/09/18 بابت خرید 50% سهام شرکت ابتکار پویای ایرانیان صادر شده که پس از وصول چک در تاریخ 1399/09/20تسویه کامل صورت گرفته است و قرار داد قطعیت یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها