کد خبر 100048

کاما پس از ثبت افزایش سرمایه قبلی خود اینبار پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 10,000,000,000,000 ریال به مبلغ 37,906,000,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح‌ ساختار ‌مالی‌ و ‌بهبود ‌نسبت ‌مالکانه که در تاریخ 1399/07/27 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

 

ارسال نظر

تازه ها