کد خبر 100024

گروه صنایع کاغذ پارس در دوره نه ماهه منتهی به انتهای مردادماه مبلغ ۷۳۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۷۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۳۳ درصدی برخوردار است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گروه صنایع کاغذ پارس با سرمایه ۹ هزار و ۳۵۸ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

گروه صنایع کاغذ پارس در دوره یاد شده، مبلغ ۷۳۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۷۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۳۳ درصدی برخوردار است.

یادآوری می‌شود "چکاپا" در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۱۱۸ ریال و سود خالص را یک هزار و ۱۰۵ میلیارد و ۲۷۸ میلیون ریال قید کرده است.

منبع: سنا 

ارسال نظر

تازه ها