کد خبر 92407

با رای هیئت منصفه مطبوعات

هیئت منصفه مطبوعات کشور به اتفاق آرا خبرگزاری رکنا را با دلیل انتشار مطالب خلاف واقع مجرم شناخت.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: مدیرمسوول سایت خبری رکنا به همراه خبرنگار این سایت در دادگاه امروز مطبوعات، مجرم شناخته شدند و اعضای هیات منصفه آنان را مستحق تخفیف ندانستند.

احمد مومنی راد روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا با تشریح دادگاه امروز مطبوعات افزود: اتهام مدیرمسوول و خبرنگار سایت رکنا، نشر مطالب خلاف واقع  بود که اعضای هیات منصفه به اتفاق آرا هر دو را مجرم شناختند و هیچ یک را مستحق تخفیف ندانستند.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات با بیان اینکه دادگاه امروز مطبوعات در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار و سه پرونده در آن مطرح شد، اظهار داشت: یک پرونده هم به مدیرمسئول سایت راه دانا به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر اختصاص داشت.

وی افزود: هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.

مومنی راد درباره پرونده سوم رسبدگی شده در دادگاه مطبوعات نیز گفت: پرونده سوم مربوط به مدیر مسیول سایت خبری شهدای ایران بود که پس از تشکیل دادگاه شاکی شخصاً رضایت خود را به ریاست دادگاه تقدیم کرد و رسیدگی به این پرونده مختومه اعلام شد.

وی ادامه داد: هیات منصفه از رضایت شاکی استقبال کرد.

منبع: ایرنا 

ارسال نظر

تازه ها