کد خبر 87641

طی حکمی جداگانه

وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی رئیس جدید سازمان دامپزشکی کشور ار منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی در چهار حکم جداگانه مشاور، رییس سازمان دامپزشکی ، معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون سازمان جنگل ها را منصوب کرد.

به گزارش روز شنبه وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی در حکم های جداگانه « علیرضا رفیعی پور » را  به عنوان مشاور وزیر، « علی صفر ماکنعلی» را به عنوان رییس سازمان دامپزشکی کشور، « کامبیز بازرگان » را به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و « مسعود منصور» را به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" منصوب کرد.

پیش از این « علیرضا رفیعی پور» در سمت رییس سازمان دامپزشکی کشور، « علی صفر ماکنعلی» در سمت معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، « کامبیز بازرگان»  پیش از این در سمت های سرپرست و معاونت پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و « مسعود منصور» سرپرست و معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری فعالیت داشتند.

منبع: ایرنا 

ارسال نظر

تازه ها