کد خبر 17984

وزیر آموزش و پرورش گفته بود که شهذریه مدارس افزایش نمی یابد اما مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: شهریه مدارس غیردولتی در سال تحصیلی 97-98 بین 13 تا 15 درصد در همه مقاطع افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجید طهرانیان در جمع بانیان مدارس غیردولتی و روسای ادارات آموزش و پرورش یزد افزود: میزان میانگین این افزایش شهریه در دوره های مختلف تحصیلی متفاوت است.

وی میزان افزایش شهریه در پیش دبستانی را حداکثر 22.4 و حداقل 14.4 درصد بیان و اظهار کرد: این رقم در دوره ابتدایی به ترتیب 22.4 و 15.4 درصد، متوسطه اول 23 و 12.3 درصد و متوسطه دوم 20.6 و 11.1 درصد است.

نکته ی جالب اینجاست که برای جلوگیری از «افزایش هزینه های این اقدام نابخردانه بر روی شانه های وزیر» و «ارائه اطلاعات دقیق به مردم»، در تنظیم غیرحرفه ای و خارج از اصول این خبر توسط وزارت آموزش و پرورش تها «حداقل افزایش شهریه» برجسته شده و ادعا شده که 13 تا 15 درصد شهریه ها افزایش یافته، اما جزییات این خبر نشان می دهد که حداقل 13 و حداکثر 15 درصد شهریه ها افزایش یافته است!

عباسعلی دانافر در ادامه بدون اشاره به فعالیت های سودجویانه بسیاری از مدارس گفت: نگاه سودجویانه و اقتصادی به مدارس غیر دولتی،تعلیم و تربیتف ظلم است، همانطور که موسسان اینگونه مراکز، بدون هیچ چشم داشتی به حوزه تعلیم و تربیت ورود می کنند!

این نگاه کاملاً سفید آموزش و پرورش به مدارس به همینجا ختم نمی شود؛ چرا که با وجود وعده هزار باره وزیر در مورد عدم دریافت پول در مدارس دولتی، دهها گزارش در مورد طلب مبالغ این نوع مدارس از والدین می ود و شرط می گذارند که در صورت عدم پرداخت، ثبت نام فرزندان صورت نمی گیرد.

از سوی دیگر، در مدارس غیر دولتی نه تنها مبالغ سنگین مورد تایید وزیر و مصوب آموزش و پرروش به مردم قالب می شود، بلکه هزینه های سرشار دیگری که این نوع مدار از والدین طلب می کند، کما فی السابق و حتی بیش از گذشته ادامه دارد!

منبع: انتخاب 

ارسال نظر

تازه ها