کد خبر 16362

دادگاه مطبوعات برای مدیر مسئول و نویسنده روزنامه شرق برگزار شد که هیئت منصفه آنها را مجرم دانست.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، احمد مومنی راد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا با تشریح دادگاه امروز مطبوعات اظهار داشت: دادگاه با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برای رسیدگی به پرونده دو رسانه در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.
وی علت تشکیل پرونده روزنامه شرق را شکایت موسسه باران هامون عنوان کرد و گفت: این موسسه، مدیر مسئول روزنامه شرق و نویسنده مقاله آن را با سه اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب به دادگاه کشاند که اعضای هیات منصفه مطبوعات با بررسی پرونده مدیر مسئول روزنامه و نویسنده مقاله هر دو را مجرم شناختند.
وی ادامه داد: نویسنده مقاله برای دفاع از خود در برابر اتهامات وارده در دادگاه حضور نیافت اما مدیر مسئول به دادگاه آمد؛ اعضای هیات منصفه با اکثریت آرا مدیر مسئول روزنامه شرق را مستحق تخفیف دانست اما نویسنده مقاله را مستحق تخفیف ندانست.
سخنگوی هیات منصفه مطبوعات درباره پرونده دیگر رسیدگی شده در دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول سایت خبری شمال نیوز با شکایت بانک مرکزی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی امروز در جایگاه متهم قرار گرفت که هیات منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق آرا این متهم را مجرم نشناخت.
به گزارش ایرنا، یکشنبه هر هفته دادگاه مطبوعات استان تهران در دادگاه کیفری یک استان برای رسیدگی به پرونده های مطبوعات و رسانه های مختلف برخط و مکتوب برگزار می شود.

 

ارسال نظر

تازه ها