کد خبر 13978

عادل آذر در توضیحاتی که در خصوص پاداش نجومی برخی مدیران دولتی که به کار بازگشته اند گفت: در سطح وزارتخانه ها 11 نفر در پایان سال 96 بازنشسته شده اند و با توجه به فرصت قانونی برای حضور دوباره در کار استفاده کرده اند که کار پسندیده ای نیست.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، عادل آذر درباره پاداش نجومی برخی مدیران بازنشسته کشور و بازگشت آنها به کار توضیح داد: در اولین نشست بعد از تعطیلات سال با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات  این موضوع مطرح شد و نمایندگان از دیوان محاسبات خواستند گزارشی از مدیرانی که بیش از ۳۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده اند، تهیه کند.

رییس دیوان محاسبات کل کشور با بیان این موضوع که مبلغ دریافتی با احتساب پاداش خدمت و مرخصی ذخیره بود، بیان داشت: معاونت های فنی دیوان گزارشی در سطح ملی و استانی تهیه کردند، این گزارش نهایی  و دو هفته ای است که تقدیم کمیسیون برنامه و بودجه شده است.

وی با اشاره به محتوای گزارش ارائه شده، گفت: در آن گزارش مشخص شد، در سطح استان ها مقامی که پاداش ۳۰۰ میلیون دریافت و به کار برگشته باشد نداریم، اما در سطح وزارتخانه ها ۱۱ نفر در پایان سال ۹۶ بازنشسته شده اند و با توجه به اینکه از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده اند، از ظرفیت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان استفاده کرده و به کار برگشتند.

آذر گفت: بازگشت به کار بعد از دریافت پاداش خدمت در عرف اداری پسندیده نیست؛ این ۱۱ نفر از فرصت قانونی برای حضور دوباره در کار استفاده کردند. رییس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: اگر کسی در جایگاه غیر مقام بازنشسته شود و دوباره به کار برگردد غیرقانونی  است، اما در گزارشی که جمع آوری کردیم به چنین موردی برنخوردیم.  

منبع : خبرگزاری ایبنا

ارسال نظر

تازه ها