کد خبر 11238

در جلسه شورای شهر امروز کرج، شهردار کرج از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شهردار کرج، «اصغر نصیری» امروز در جلسه شورای شهر کرج استعفای خود را تقدیم کرد. 

این استعفا در حالی انجام می‌گیرد که چندی پیش محمد علی نجفی شهردار تهران نیز از سمت خود استعفا کرد. به دنبال استعفای نجفی برخی از مقامات شهرداری نیز به صورت سریالی از مقام خود استعفا کردند. 

حال این سؤالمطرح می‌شود که آیا استعفای شهردار کرج ارتباطی با استعفاهای سریالی شهردار تهران و دیگر افراد دارد؟

ارسال نظر

تازه ها